Διακοσμητικά/Χρηστικά αντικείμενα

Πιόνι Στρατηγός Διακοσμητικό.