Τραπεζαρία

Κονσόλα εισόδου, συλλογή ΔΕΗ, σειρά Νεοκατοικείν.