Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων

Γραφείο με βιβλιοθήκη Pop 1

369,00371,00
Η σύνθεση γραφείου “Pop 1” με βιβλιοθήκη διαστάσεων 166×77(57/33)x169,5 cm είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 πάχους 25mm, η οποία

Γραφείο με βιβλιοθήκη Pop 2

341,00
Η σύνθεση γραφείου “Pop 2” με βιβλιοθήκη διαστάσεων 122,5×79(57/33)x201,5 cm είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 πάχους 25mm, η οποία

Γραφείο με βιβλιοθήκη Pop 2 μεγάλο

546,00600,00
Η σύνθεση γραφείου “Pop 2” με βιβλιοθήκη διαστάσεων 166×79(57/33)x201,5 (169,5) cm είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 πάχους 25mm, η

Γραφείο με βιβλιοθήκη δύο ράφια και ντουλάπι Contract

367,00369,00
Η σύνθεση γραφείου Contract με βιβλιοθήκη διαστάσεων 122,5×58(33)x201,5 cm είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 πάχους 25 mm, η οποία

Γραφείο με βιβλιοθήκη ένα ράφι και δυο ντουλάπια

311,00315,00
Η σύνθεση γραφείου με βιβλιοθήκη διαστάσεων 89,5×58(33)x201,5 cm είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 πάχους 25 mm η οποία περιβάλεται

Γραφείο με βιβλιοθήκη και δυο ντουλάπια Contract

319,00324,00
Η σύνθεση γραφείου με βιβλιοθήκη διαστάσεων 89,5×58(33)x201,5 cm είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 πάχους 25 mm η οποία περιβάλεται

Γραφείο με βιβλιοθήκη με δύο ράφια Contract

330,00
Η σύνθεση γραφείου Contract με βιβλιοθήκη διαστάσεων 122,5×58(33)x201,5 cm είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 πάχους 25 mm, η οποία

Γραφείο με βιβλιοθήκη ράφια και συρτάρια

571,00577,00
Η σύνθεση γραφείου με βιβλιοθήκη διαστάσεων 133×58(33)x201,5 cm είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 πάχους 25 mm, η οποία περιβάλλεται

Σύνθεση βιβλιοθήκης με δύο γραφεία Contract

737,00748,00
Η σύνθεση γραφείου με βιβλιοθήκη διαστάσεων 220×58(33)x169,5 cm είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 πάχους 25 mm, η οποία περιβάλλεται

Σύνθεση με δύο γραφεία βιβλιοθήκη και συρταριέρα

820,00833,00
Η σύνθεση γραφείου με βιβλιοθήκη διαστάσεων 220×58(33)x201,5 (169,5) cm είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 πάχους 25 mm, η οποία