Βιβλιοθήκες

Συλλογή ΔΕΗ, σειρά Νεοκατοικείν

Βιβλιοθήκη με δικτύωμα, συρτάρια, μετακυκλαδικούς βιβλιοστάτες και ντουλάπια.

Σε όλες τις διαστάσεις και χρωματικές επιλογές της σειράς ΔΕΗ.