Βιβλιοθήκη

Αποθήκευση με συρόμενα πορτάκια για εξοικονόμηση χώρου σε χαμηλά ερμάρια δίπλα στο γραφείο ή σε βιβλιοθήκες.